O NAS

Poslanstvo zavoda Mediteranum Piran je raziskovati, verificirati, osveščati in posredovati spoznanja s področja mediteranske kulture bivanja in sploh celostnega razumevanja tega prostora s poudarkom na prostoru občine Piran. Že od nastanka združuje naše vidne ustvarjalce s področja kulturne in naravne dediščine,  tradicije, mediteranske kulture, zgodovine in drugih sorodnih vsebin in jih angažira v svojih programih in projektih.

 

Mediteranski način življenja, ki naj bi bil značilen za področje ob morju, je zaradi mnogih vplivov ogrožen. Lahko bi rekli, da je mediteranska kultura kot celota na preizkušnji. Mnogi se že desetletja trudijo najti vzvode, s katerimi bi to kulturo bivanja in ustvarjanja ohranili, a so se kratkotrajni in necelostni poizkusi pokazali kot nezadostni.

 

Vse to so bili razlogi za ustanovitev zavoda Mediteranum s ciljem raziskovanja in revitalizacije te kulture v najširšem smislu.

 

V Mediteranumu skušamo s  svojimi vsebinami vračati skupnosti mediteranski kontekst ter jih ozaveščati in izobraževati s ciljem razumevanja in uporabe vrednostnega sistema Mediterancev in njihove kulture kot celote. O tej kulturi pišemo, razlagamo ter jo na raznih srečanjih predstavljamo tudi drugim, ki je ne poznajo, da bi jo doživeli, razumeli in jo tudi sami želeli ohranjati kot izjemno nematerialno kulturno dediščino.


Zavod Mediteranum je že od začetka vpet v prostor naše obale in je za obstoj in revitalizacijo avtentične mediteranske kulture eden najprodornejših in najpomembnejših akterjev v tem okolju. Izvaja vsakomesečna domoznanska srečanja, na katerih se domačini s strokovnjaki pogovarjajo o največjih težavah življenja ob morju, raziskuje in izdaja publikacije o značilnostih obmorske kulture in bivanja, organizira razstave o naši kulturni dediščini, pa tudi objektivno kritizira in se postavlja po robu neustreznim projektom.

 

Med projekti, s katerimi želimo ljudem vrniti spoštovanje do mediteranske kulture ter jih spomniti (poučiti), kaj vse sodi vanjo, je tudi že tradicionalna prireditev Živeti z morjem, na kateri predvsem domačini, ki še živijo mediteranski način, in strokovnjaki skupaj predstavljajo značilnosti te kulture in načina bivanja skozi celo vrsto aktivnosti, obiskovalci pa lahko v njih sodelujejo ter se tako naučijo vezati trnke, čistiti in šivati ribiške mreže, kuhati in pripravljati polže ter drugo izvirno obmorsko hrano, igrati briškulo, trašete in moro (tradicionalne igre tega prostora) ter še veliko drugega.

 

Z zavodom Mediteranum  na različnih projektih trenutno sodeluje preko 20 ljudi in nekaj podjetij.
Osebna izkaznica


Ime zavoda: MEDITERANUM, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran
Skrajšano ime: MEDITERANUM Piran
Sedež zavoda: Piran
Naslov zavoda: Ul. Svobode 81, 6330 Piran.
Ustanovitelji zavoda so: Slobodan Simič, Tomi Brezovec,  Vinko Oblak