TURISTUM - MUZEJ POPOTNIŠTVA IN TURIZMA SLOVENIJE v nastajanju

Turizem je danes v Sloveniji nedvomno ena najpomembnejših gospodarskih panog. Na naši obali se je pričel razvijati že v začetku 20. stoletja, danes pa velja za ključno panogo. Zaradi naravnih, kulturnih in historičnih značilnosti naše države ima izjemno bogato turistično in popotniško zgodovino.

 

Muzej turizma TURISTUM je namenjen ohranjanju te bogate "turistične in popotniške" dediščine celotnega prostora današnje Slovenije in delno Istre. Ne le raziskovanju in ohranjanju, to bogastvo bo muzej uporabil za nove zgodbe in dodano vrednost v današnjem kulturnem turizmu. V muzeju bo predstavljen razvoj turizma ter drugih s turizmom in potovanji povezanih dejavnosti (npr. razvoj potovalne opreme, hotelirstva, zdraviliškega turizma, promotivnega gradiva, spominkov itd.).

 

 

Muzej bo zasnovan na sodobnem in inovativnem pristopu doživljajskega muzeja, v katerem bodo obiskovalci podoživljali različna obdobja in področja turizma z uporabo vseh čutil. Muzej turizma bo tematsko prikazal turizem ter njegov vpliv z gospodarskega in socialnega vidika. Prav tako bo prikazan tudi vpliv turizma na okolje.

 


Muzej bo zaradi izjemne pestrosti in številčnosti že zbranih artefaktov, zgodb in vsega ostalega tudi nepresahljiv vir informacij in znanj raziskovalcem turizma, turističnim delavcem, šolajočim se na področju turizma in drugim. V bistvu bo TURISTUM več, kot je običajno pojmovanje besede muzej. Gre za doživljajsko središče, točko srečevanj in druženj, kraj izobraževanja in mesto nastajanja novih prijateljstev, zgodb in spoznanj.

 

 

Muzej nastaja v skladiščih soli pred Portorožem in bo po otvoritvi eden najpomembnejših predstavnikov kulturnega turizma tega prostora. Njegov pomen sega v vse pore našega okolja in bivanja. Je tudi nadvse pomemben za krepitev turistične prepoznavnosti kraja in turistične identitete krajanov.

 

Za muzej še naprej zbiramo zgodbe, potovalno opremo, spominke, razglednice, prospekte ... Če imate kaj od tega in ste nam to pripravljeni odstopiti, se vam najlepše zahvaljujemo. Za vas smo vedno na razpolago na zavod@mediteranum.si ali na 040 729 555.